ŞAFAK ALTUN

HALK ŞİİRİNDE EMPERYALİZME BAŞ KALDIRI ANTOLOJİSİ

 Halk kültürüne emekleriyle katkı sunan değerli Ozanlarımız, Ozan Garip, Yusuf Ter, Kul Sefili arkadaşların etkin çalışmaları sayesinde Ocak 2009 da yayınlanan ‘’Emperyalizme Başkaldırı Anatolojisi’’ adlı kitabta toplandı.

Anatoloji de emeği geçen tüm arkadaşlara sonsuz teşekürlerimizi iletiyoruz. Bu çalışma bir ilk olarak geleceğe ışık tutmaktadır. Artık Halk Ozanları kendi türkülerini kendi olanaklarıyla kitlelere ulaştırma birlikteliğine ulaşmıştır.
Bir yıl önce Yusuf Ter İsviçre’den beni aradığında bu projenin anlamını şu şekilde tanımlıyordu, ‘’ Tarihe not düşmek ve bu günden yarına, dizelerimiz ile Emperyalizme başkaldırışımızın tanıklığını bırakmak için buluşuyoruz. Bizler kendi dertlerini değil içinden yetiştiği halkın dertlerini, sorunlarını haykırıyoruz. Geçmişte ki kimi ozanlar gibi güle bülbüle şiir yazıp ağıt yakmıyoruz. Bizler, Emperyalizme ve onun uşağı faşizme karşı susmuyoruz, ona karşı haykırıyoruz. Kendimizi avutmuyoruz, güçlülerden yana methiyeler dizmiyoruz. Sesini bizim sesimize katmak isteyen, bende emperyalizme karşıyım diyen ozan dostları bu buluşmaya davet ediyoruz ve sesimizi çoğaltalım, sesimizi yükseltelim diyoruz. Şiir kitaplarını dağıtımcılar dağıtmadığı için katılan ozan dostların, kendilerine gönderilen kitapları bulundukları yerde satmaları gerekli.’’
Şiir Antolojisin de yer alan Ozanlar:

Aşık İhsani, Efkari Baba, Ozan Fezali, Ozan Erbabi, Ozan Naçari Baba, Ozan Zamani, Ozan Şah Turna, Serafettin Muş, İhsen Güvercin, Kul Seven, Ozan Emekçi, İsmail Doğan, Ozan Meftuni, Aşık Nivani, Süleyman Zaman, Ozan Şiar Can, Diyap Gökduman, Ozan Garip, Ozan Şafak Altun, Abidin Karabudak, Ozan Güner Kaymak, İlhami Aslantaş, Mesud Aslan Yürek, Ozan Kamili, Harun Yiğit, Ali Akdemir, Ozan Ali Çağan, Kalender Şahin, Kul Sefili, Aşık Dönmezi, Ozan Fedai Can, Yusuf Ziya Leblebici, Halim Meç, Müsaade Özdemir, Yusuf Ter, Ozan Koşani, Aşık Turani,

Elbette yaşayan Ozanlarımız yukarıda ki listeyle sınırlı değildir. Ulaşamadıgımız, haberdar edemediğimiz daha nice yiğit ve sevdalı kültür yaratıcılarımızdan öncelikle bir özür dilememiz gerekiyor. Bu başlangıcın bir devamı olmalıdır. Bekleriz ki gelecek projelerde bu eksiklik tamamlansın, halk kültürümüzün çok değerli bu ustalarıda edebiyat tarihinde onurlu yerlerini almalıdırlar.
Sevgili Öğretmenimiz Haluk Gerger, sevgili dostumuz Ekrem Ataer önsöz ve sonsöz de yaptıkları katkılarıyla bizleri onurlandırdılar. Ozanların yalnız olmadığı, ellerinden tutan abilerinin dayanışması bana 70 li yılları hatırlattı. Ülkemiz de devrimci hareketin yükseldiği o yıllarda nice akedemisyen ve sendikacı öğretmenlerimiz o dönem Halk Ozanlarına destek olmuş, eserlerinin kitlelere ulaşmasında yardımcı olmuşlardı.

Halk Ozanları halkın duyguları ve düşüncelerinin edebi elçileridir. Halkımız duygu ve düşünce de çok zengin bir anlayış ve geleneğe sahiptir. Halkımızın sesi olan bizler, onun istek, hayal, dilek, sevda, kavga, direnç ve yaşam ideallerini çeşitli yönleriyle edebiyatımıza yansıtmaktayız. Bu eserlerimizi gelecek yeni anatolijilerde, yeni başlıklarla, daha çok katılımla ve daha güzel eserlerimizle devam ettirmeli, Anadolu Halk Ozanları geleneğini kuşaktan kuşağa taşımalıyız.

Anadolu Halk Ozanları Birleşelim!
Ozan Şafak Altun

Not: Bu Anatoloji kitabını yukarıda adı geçen Ozanlarımızdan temin edebilirsiniz!


--
www.safakaltun.com